DUSZNIKI ZDRÓJ

Ze względu na unikalne walory krajobrazowe, mikroklimatyczne a także najbogatsze w Polsce złoża leczniczych wód mineralnych na siedzibę Centrum wybraliśmy uzdrowisko Kotliny Kłodzkiej, Duszniki Zdrój. Dodatkowo, leczy się tu schorzenia kardiologiczne, gastrologiczne, miażdżycę, choroby wrzodowe, alergiczne, górnych dróg oddechowych, osteoporozę.

Krajobraz naturalny Dusznik Zdrój ma charakter podgórski. Miasto zajmuje dolinę rzeki Bystrzycy Dusznickiej, stanowiącej granicę pasm Gór Orlickich i Bystrzyckich.

Najbardziej znanymi atrakcjami miasta są:

- Dworek Chopina, miejsce międzynarodowych festiwali
- park zdrojowy z kolorowa fontanną
- barokowy młyn z 1605 roku, będący jedynym w Polsce Muzeum Papiernictwa

facebook